38-500 Sanok, Polska
+48605737486
arturszczepek.swojak@gmail.com

Decentralizacja, prawo, ekonomia, patriotyzm - blog autorski. 

Kliknij w linki poniżej!

Moje działania

Wspólnie z moimi przyjaciółmi z sektora pozarządowego realizuję kilka projektów

Od kilku lat angażuję się w kampanię społeczną „Swój do swego po swoje”, która ma na celu promocję wolnego rynku, małego lokalnego biznesu oraz polskiego sektora MŚP. Wspieram działania warszawskiego Inkubatora Umowy Społecznej w dotarciu do Polaków z ich wizją przemian ustrojowych zawartych w projekcie „Zdecentralizowana Rzeczpospolita”. Od czasu do czasu publikuję swoje przemyślenia na łamach portalu dzienniknarodowy.pl, a także pisuję do gazet papierowych. 

Poznaj moich współpracowników z sektora NGO

Instytut im. Romana Rybarskiego

Instytut im. Romana Rybarskiego jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w.
Misją Instytutu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzimy badania i proponujemy rozwiązania zasadniczych problemów przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy. Instytut im. Romana Rybarskiego funkcjonuje jako think-tank działający przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK zostało powołane przez grupę osób, którym na sercu leży dobro Ojczyzny. Jesteśmy legalnie działającą organizacją, posiadającą dwa zasadnicze cele, to jest:
1) Promocję wolności gospodarczej.
2) Promocję patriotyzmu konsumenckiego.
Aby zrealizować część naszych założeń, prowadzimy akcję „Swój do swego po swoje”. Zajmujemy się promocją patriotyzmu konsumenckiego. Nakłaniamy do tego, by preferować przy zakupach produkty lokalne, regionalne i krajowe. Jesteśmy ludźmi praktycznymi, ponieważ interesuje nas wzrost zamożności społeczeństwa polskiego.

Ciekawe cytaty

Do działania inspirują mnie wybitni, choć zapomniani dziś Polacy:

Interes prywatny, pobudzający każdego do pracy lepszym jest przewodnikiem od ustawy, która niby kosztowna machina działa kosztownie, a nieraz może więcej popsuć niż naprawić.Julian Dunajewski

Najważniejszym jednak hamulcem rozwoju średniej i drobnej wytwórczości są różnorodne cię­żary publiczne, zarówno ze względu na swoją wiel­kość, jak i sposób, w który się je nakłada i ścią­ga. Dzisiejsze gospodarstwo społeczne nie może wytrzymać tego obciążenia.

Roman Rybarski

Ogólny przyrost sumy bogactwa zachodzi wyłącznie tylko jako skutek zwiększonego wysiłku mózgu, nerwów i mięśni, a nie może być wywołany żadną interwencją prawną. Zwiększony wysiłek, to może być większa wynalazczość, większa produkcja przy użyciu tych samych zasobów, większa oszczędność i lepsze (zyskowniejsze) ulokowanie posiadanych już bogactw. To wszystko zapewnia pełna swoboda rozporządzania swoją własnością, tj. nieograniczone prawo własności prywatnej.

Adam Heydel

Najnowszy wpis

Treści, które znajdziesz na blogu kieruję do osób zainteresowanych szeroko pojętą ekonomią i gospodarką oraz przemianami ustrojowymi, a także bieżącą polityką w Polsce.

Roman Rybarski – endecki wolnorynkowiec

Roman Rybarski jest jednym z tych wielkich Polaków, których miejsce w historii, a także w powszechnej świadomości, jest nieproporcjonalnie małe w stosunku zarówno do jego dorobku naukowego, jak i do[…]

Read more

Patriotryzm konsumencki, a wolność gospodarowania.

Patriotryzm konsumencki, a wolność gospodarowania. Na wstępie mojego wywodu postaram się odpowiedzieć czym patriotyzm konsumencki, zwany także etnocentryzmem konsumenckim w ogóle jest. Ja osobiście definiuję pojęcie w następujący sposób. Patriotyzm[…]

Read more

Słupki poparcia, czy rzetelne analizy? – wywiad dla portalu Krosnosfera

Artur Szczepek, Wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak oraz ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego odpowiada na nasze pytania dotyczące wpływu pandemii na sytuację gospodarczą Europy i Polski. Czym zajmuje się[…]

Read more

Chcesz o coś zapytać? Napisz!

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.