Rola prywatnych ubezpieczeń emerytalnych w obliczu zmian demograficznych w Polsce – cz. I

Perspektywa przemian demograficznych w Polsce w kontekście zabezpieczenia emerytalnego mieszkańców nie napawa optymizmem. Rola prywatnych ubezpieczeń emerytalnych z biegiem lat będzie zyskiwać na znaczeniu ze względu na niewydolność finansową obecnego systemu, która jest spowodowana starzeniem się społeczeństwa oraz bardzo dotkliwą emigracją zarobkową ludzi w wieku produkcyjnym do atrakcyjniejszych i bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej.…
Przeczytaj więcej